Till navigation Till innehåll

Förskolebarn i glesbygd får se professionella föreställningar

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Tillgången till kultur för barn i hela landet är ojämn. På mindre orter saknas ofta möjligheten att visa teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Resorna till större orter, där den professionella scenkonsten finns, blir orimligt långa speciellt för yngre barn.

Kulturrådet gör därför en satsning med scenkonst som turnerar till förskolor, framförallt i glesbygd, med långa avstånd till professionell kultur. Samtidigt som barnen får se föreställningar får förskolans personal introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten.  Konceptet prövades första gången 2016 och fortsätter under 2017.

— Erfarenheterna från i år visar att föreställningarna har varit uppskattade, både av barn och vuxna på förskolan, säger Tua Stenström,  handläggare på Kulturrådet. I några kommuner har man till exempel haft dans och teater och vill nu fortsätta med musik- och cirkusföreställningar.

Kommunerna får även bjuda in familjerna till öppna föreställningar, dit också syskon kan komma.

Bidraget är en del av Skapande skola-satsningen, där medel avsatts för att pröva hur ett bidrag för kultur i förskolan skulle kunna se ut. Kulturrådet har också låtit göra en kartläggning av professionell kultur i förskolan. Ekonomin, geografiska avstånd samt pedagogernas synsätt och intressen är några faktorer som påverkar möjligheten för förskolebarn att få ta del av professionell kultur.