Till navigation Till innehåll

Jämlik Scen - NU

Share Music & Performing Arts bjöd den 1 september in till en temadag för att skapa engagemang kring jämlika scener. Konferensen genomfördes med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden. Ett 60-tal seminariedeltagare hade samlats på Södra Teatern i Stockholm för att bland annat lyssna på scenkonstnärer med funktionsvariationer, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, olika företrädare för konstnärliga utbildningar, Per Lodenius och Niclas Malmberg från kulturutskottet och Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande på Kulturrådet. Alice Bah Kuhnke lyfte betydelsen av att alla människor ska kunna nyttja sina rättigheter genom att både utföra och ta del av kultur.

- Regeringen har beslutat att mänskliga rättigheter ska stärkas. Det gäller alla politikområden och jag behöver få hjälp med de prioriteringar vi behöver göra inom kulturen. Där spelar Share Music och ni andra organisationer som står bakom eller deltar vid den här dagen en stor roll. Det stora steget är att inte bara att känna till problemen men att ta konkreta beslut som leder framåt, säger Alice Bah Kuhnke.

Dagen avslutades med en så kallad maktpanel, bestående av Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton, Per Lodenius, centerpartist i kulturutskottet och Niclas Malmberg, miljöpartist i kulturutskottet.

Per Lodenius betonade koppling mellan funktionshinderspolitiken och kulturen. Han efterlyste en parlamentarisk utredning om kultur och tillgänglighet. Den pågående utredningen om LSS kom upp och han varnade för kommunal inlåsning som kan bli effekten av stela regelverk. Från centerns sida framhöll han också möjligheterna att kunna starta företag och frilansa med bibehållet socialt skydd.

Niclas Malmberg betonade att det bör vara en diskussion om förutsättningar, att det inte handlar om en kompromiss när det gäller det konstnärliga uttrycket. Han skulle också önska att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, liksom barnkonventionen, skulle införlivas i svensk lag.

Ulrika Stuart Hamilton lyfte kulturen och scenkonsten som möjlig föregångare i frågan. Vi måste också tydliggöra tvärsnitten mellan olika politikområden och vilket ansvar som snarare ligger på till exempel socialutskottet. Hon avslutade med två observationer: vikten av att se rättigheterna till deltagande som en möjlighet till utveckling av nya spännande uttryck och konstnärlig utveckling, samt vikten av att ta människor med kompetenser i anspråk snarare än att sysselsätta dem.