Till navigation Till innehåll

Kulturrådet och Musikverket främjar mer jämställd orkesterrepertoar

Kulturrådet och Musikverket fick i år i uppdrag av regeringen att arbeta för att repertoaren bland svenska orkestrar ska bli mer jämställd. Arbetet skall ske i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Uppdraget tar sikte på orkestrar i Sverige som får statliga bidrag.

De båda myndigheterna välkomnar uppdraget och betonar kraften i att så många aktörer samlades för att diskutera frågan om jämställd repertoar, och konstaterar att mycket har hänt, utvecklingen är positiv, men vi måste gå framåt starkare i frågan.

Regionala kulturförvaltningar, musikverksamheter och nationella aktörer som exempelvis upphovsrättsorganisationer, fria aktörer, institutioner och kompositionsutbildningar har deltagit i rundabords-samtal på Kulturrådet. Samtalen har skett i samverkan med Musikverket och har fokuserat på erfarenhetsutbyte och diskussioner om utmaningar för en mer jämställd repertoar.

Den svenska orkesterbranschen har visat ett stort intresse för frågan. Samtalen har genomsyrats av konstruktiva idéer och av en vilja till förändring där nya vägar och förändringsmodeller diskuterats. Bland det som lyftes i samtalen med de nationella aktörerna var långsiktighet, ledarskap, att medvetet planera och budgetera för jämställdhet, behov av klingande repertoarbank, synliggörandet av kvinnorna samt att våga och orka prioritera annorlunda.

Vidare föreslogs att lyfta jämställdhetsfrågor på kommande branschträffar, exempelvis kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna i februari 2018.

Slutsatserna på det regionala rundabordssamtalet var bland annat att:

  • öka kunskapen inom området på alla nivåer.
  • lämna bekvämlighetszonerna, våga utmana. 
  • börja göra, omprioritera, lyfta frågan.
  • det är ledningen för organisationerna som har möjligheten att omprioritera och förändra.
  • de regionala kulturplanerna innehåller alla nödvändiga mål, uppdragen finns formulerade.
  • lyfta frågan tydligare i informella nätverk mellan orkestrarna.
  • frågan måste lyftas på ett genomgripande sätt inom musikutbildningar på alla nivåer, från kultur- och musikskolor till högskoleutbildningar.

Läs mer

En länklista som samlar information om jämställdhet inom musiken finns här med strategier och rapporter om jämställdhet inom musiken, notarkiv, databaser och förteckningar med komponister som är kvinnor, projekt och plattformar för jämställdhet inom musiken.

Strategier och rapporter

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016–2018

Kulturrådets rapport På väg mot jämställd scenkonst

Konstnärsnämndens publikation om jämställdhetsintegrerad bidragsgivning

Rapport Jämställdhetsuppdrag Musikverket i samverkan med Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Repertoarstatistik FST/KVAST spelåret 2014/2015

Musikforskarna Rebecca Billström och Sam de Boise, som nyligen var med och arrangerade den internationella konferensen GeMus, om musik och genus, vid Örebro universitet

Svenska sökbara notarkiv

Musik- och teaterbibliotekets webbkatalog där det går att söka fram kvinnliga tonsättare och till exempel kombinera sökningen med orkestermaterial

Svensk Musik, här går det också att söka på kvinnliga tonsättare

Statens Musikverk

Kungliga musikaliska akademien, Levande musikarv, här kan man söka på manliga och kvinnliga tonsättare

I deldatabasen KVINNSAM inom LIBRIS finns mycket genusforskning att ta del av. En del noter finns också

Körrepertoar av kvinnliga tonsättare

Andra länkar organisationer och projekt

Women Make Music 5 year Report – PRS Foundation

Impra

Jämställt musikliv i Norrbotten

Projektet SKAPELSEN, SKAP Musikhistorien ur annat perspektiv

Dirigent, en kurs för tjejer, 15-25 år

Sveriges Orkesterförbund Kvinnliga muser

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare KVAST

Ideella föreningen och dirigentnätverket KUPP, Maria Eklund

Konstmusiksystrar 

Organisationen Jämställd festival

Förteckningar över kvinnliga komponister

Förteckning över inventering av kvinnliga komponister i Musik- och teaterbibliotekets raritetssamlingar

Databas med komponsitbiografier över kvinnliga komponister

Wikipedia gjort en lista över kvinnliga filmmusikkompositörer

Övergripande om jämställdhet

Jämställ NU