Till navigation Till innehåll

Kulturrådet söker kreativa platser

Kreativa platser heter Kulturrådets nya bidrag som är en del av regeringens satsning Äga rum. Bidraget sätter platsen och människorna som bor där i centrum och ska fördelas till lokala samverkansprojekt som utgår från de boendes behov och önskemål.

Kulturrådet kommer att fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018. Första ansökningsperioden är den 25 augusti till den 22 september i år. Bidraget ska delas ut till kulturprojekt i bostadsområden som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

– Vi vill stödja de kreativa krafter som finns runt om i Sverige och som kanske inte tar del av de ekonomiska stöd som finns. Vår förhoppning är att satsningen får fler människor att bidra med sin kompetens till kulturlivet, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

En del av Äga rum

Bidraget är en del av Äga rum – regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets offentliga miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande. Regeringen fattade beslut om villkoren och förordningen för bidraget den 4 maj och den 1 juni trädde förordningen i kraft.

Informationsturné runt om i landet

Med start den 13 juni åker Kulturrådet på informationsturné runt om i landet för att berätta om Äga rum och Kreativa platser. Under Almedalsveckan finns Kulturrådet och Statens konstråd på plats och berättar om satsningen under en frukostträff den 4 juli.

Guide för sökande

Kulturrådet har tagit fram en guide för sökande med information om bidraget Kreativa platser, Äga rum-satsningen, kriterier för att söka samt hur man ansöker.

Läs mer om guiden