Till navigation Till innehåll

Många nyanlända får del av Skapande skola

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. I år omfattar ansökningarna 879 000 elever, en ökning med cirka sju procent jämfört med förra året. Många nyanlända får ta del av Skapande skola och de flesta skolhuvudmän har ett integrationsperspektiv i sina ansökningar.

Det senaste året har skolorna tagit emot många nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

- Kulturrådet vill särskilt lyfta skolor som tar emot en stor andel nyanlända barn och som har en genomtänkt och inkluderande kulturverksamhet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Vi har prioriterat insatser som utvecklar elevernas förmågor inom kulturområdet och samtidigt ger möjlighet till förståelse för olika kulturer och nya kontaktytor.

Skapande skola är inne på sitt åttonde år. Samarbetet mellan skola och kulturliv blir bättre år för år. Via Skapande skola har hundratusentals elever fått uppleva professionell konst och kultur. Det kan exempelvis handla om dans, besök på museum, teaterföreställningar, utsmyckningar, filmskapande och eget skrivande.

Det är cirka 400 skolhuvudmän som får bidrag till Skapande skola. Trots att ansökningarna håller allt högre kvalitet får skolorna en mindre summa än tidigare. Konkurrensen om medlen har ökat på grund av att fler elever omfattas.