Mycket stort intresse för att söka bidrag till Kreativa platser

Den 22 september var sista datum för att söka bidrag till Kreativa platser. Totalt har 204 ansökningar kommit in och drygt 750 föreningar, organisationer och andra aktörer återfinns i de olika partnerskapen. 80 olika kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Urval

Beslutet om vilka projektansökningar som ska beviljas fattas av Kulturrådet med utgångspunkt i regeringens bidragsförordning. För att ytterligare stärka urvalsprocessen tar Kulturrådet hjälp av externa sakkunniga. Dessa experter bidrar med olika kompetenser och erfarenheter från konstnärlig verksamhet och arbete med delaktighetsprocesser.

Sakkunniga 2016

  • Ailin Moaf Mirlashari, kultursocionom och konstnär
  • Anna Lyrevik, rektor, Teaterhögskolan i Malmö
  • Barbro Kristiansson, handläggare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Bella Lawson, mångfaldskonsulent, Region Västerbotten
  • Daniel Boyacioglu, poet
  • Ihsan Kellecioglu, nationell samordnare, Rädda barnen
  • Lena From, projektchef, Statens konstråd