Till navigation Till innehåll

Ny rapport om kultursamverkansmodellen från Kulturrådet

Idag, den 21 december, publicerar Kulturrådet en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i år är att rapporten fokuserar på ekonomi och personal.

Mellan åren 2010 och 2015 ökade stöden till kultur från regioner och kommuner med nästan 20 procent. De statliga verksamhetsbidragen höjdes samtidigt med två procent. Sammantaget innebär  det att bidragen ökat mer än den allmänna kostnadsutvecklingen under perioden.

– Det är glädjande att pengarna till kultur runtom i landet har ökat, säger Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet. Höjningarna från regioner och kommuner är  tecken på starkare engagemang för kultur och en av de stora vinsterna med kultursamverkansmodellen.

– I budgeten för nästa år har regeringen ökat  anslaget för regional kulturverksamhet. Det skapar en grund för att stat, regioner och kommuner tillsammans kan fortsätta stärka den regionala kulturen.

Kulturrådet har jämfört statens uppräkningar av bidrag till regional kulturverksamhet före och efter kultursamverkansmodellen.

– Nivån på den statliga uppräkningen har inte förändrats efter att modellen infördes, konstaterar Love Ander, utredare på Kulturrådet.

I rapporten presenteras utvecklingen av andra intäkter och kostnader samt personal och jämställdhetsdata.

Bakgrund

Sedan 2013 ingår 20 av 21 län i kultursamverkansmodellen. Den innebär att landsting och regioner tar fram en kulturplan i samråd med kommunerna i dialog med kulturskapare och det civila samhället. Regionen eller landstinget fördelar sedan bidrag till enskilda regionala kulturverksamheter. Områdena är teater, dans, musik, muséer, bibliotek, litteratur- och läsfrämjande, konst- och kulturfrämjande, arkiv, hemslöjd och filmkulturell verksamhet. Varje år återrapporterar sedan regioner och landsting till Kulturrådet hur de statliga bidragen använts och vilken verksamhet som genomförts. Återrapporteringen omfattar de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel genom kultursamverkansmodellen.