Till navigation Till innehåll

Stort intresse för nya bidraget till kulturskolor

För första gången har det gått att söka stöd via Kulturrådet till landets kommunala musik- och kulturskolor. Ansökningstiden har nu gått ut och söktrycket är högt.

– Det är glädjande att intresset är så stort för det nya bidraget, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Nu får fler barn och unga skapa kultur genom att spela, dansa, måla eller filma i sin hemkommun.

Totalt har 190 ansökningar på cirka 223 miljoner kronor kommit in till Kulturrådet. Det finns 100 miljoner kronor att fördela, och beslutet fattas i mitten av november.

Ansökningar kommer från samtliga län och omfattar alla typer av kommuner. Bidraget syftar till att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Något som musik- och kulturskolorna tagit fasta på i sina ansökningar. De flesta musik- och kulturskolorna vill använda bidraget för att nå nya målgrupper i sina kommuner. Nyanlända barn och ungdomar samt barn med sämre socioekonomiska förutsättningar kan erbjudas verksamhet med lägre avgift eller helt gratis. Fler sökande vill också utöka sin verksamhet med kulturuttryck som de inte har idag, exempelvis film eller nycirkus.

Landets kulturskolor lockar idag fler flickor än pojkar, och många sökande nämner att de vill bryta könssegregeringen, exempelvis inom dansen. Ett sätt att försöka nå pojkar är genom aktivt uppsökande.