Till navigation Till innehåll

Nyheter 2017

Sökresultat

Visar resultat 1-104

10 januari 2018

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

21 december 2017

Kulturrådet höjer verksamhetsbidragen till 25 utställningsarrangörer i olika delar av Sverige. Sammanlagt handlar det om ökningar på tre och en halv miljoner kronor för 2018.

21 december 2017

Biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteternas kultur är några utpekade uppdrag i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet. Det är stora och intressanta satsningar till följd av en rekordhöjning av kulturbudgeten. Kulturrådet har nu mottagit regleringsbrevet från kulturdepartementet.

20 december 2017

Kulturrådet fördelar närmare 50,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 55 fria aktörer inom scenkonsten. Det är en höjning med cirka 1,5 miljoner kr från tidigare år. Dessutom beviljas 1,2 miljoner kronor till sex nya projekt. Bland mottagarna finns aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

20 december 2017

Genom verksamhetsstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet har sex organisationer beviljats bidrag, totalt 8,2 miljoner kronor. Fem av organisationerna har beviljats bidrag tidigare och i samtliga dessa fall höjs det beviljade bidraget. Bidragen till Tornedalsteatern och Romska kulturcentret i Malmö höjs med 400 000 kr respektive 300 000 kr.

18 december 2017

Fotografisk tidskrift, Point of View och Geografier är tre nya tidskrifter som nu får stöd av Kulturrådet för första gången. 49 tidskrifter får höjt stöd för nästa år. Sammanlagt delar 86 kulturtidskrifter på drygt 22,5 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med förra året.

15 december 2017

I årets andra fördelning till bidrag med fristadskonstnärer får nio olika projekt dela på 1 485 000 kronor. Bland de som beviljats bidrag finns bland annat Uppsala kommuns projekt Nationell samordnare för Sveriges fristäder, Malmö stad för ICORN:s generalförsamling 2018 och Baltic Art Center som har ett projekt tillsammans med fristadskonstnären Fikret Atay.

14 december 2017

Kulturen och konsten är en viktig del av yttrandefriheten och den konstnärliga friheten är därmed en grundläggande rättighet för varje individ och för samhället. Att säkerställa rättvisa villkor för alla konstnärer och kulturarbetare innebär också en nolltolerans mot sexuella trakasserier och därmed ett stärkande av jämställdheten i samhället. Det skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

13 december 2017

Kultursverige ska bli fritt från sexuella trakasserier. Det slog kulturminister Alice Bah Kuhnke fast på en pressträff i Rosenbad den 13 december. Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset – de tio första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo var temat.

13 december 2017

Biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteterna är några utpekade uppdrag i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet. Det är stora och intressanta satsningar som följs av en rekordhöjning av kulturbudgeten. Bokstart, fristäder, kulturtidskrifter och hbtq nämns också särskilt i regleringsbrevet som kom till Kulturrådet idag, den 13 december.