Till navigation Till innehåll

49 kulturtidskrifter får höjt stöd av Kulturrådet

Fotografisk tidskrift, Point of View och Geografier är tre nya tidskrifter som nu får stöd av Kulturrådet för första gången. 49 tidskrifter får höjt stöd för nästa år. Sammanlagt delar 86 kulturtidskrifter på drygt 22,5 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med förra året.


– Kulturtidskrifterna har en viktig roll för det öppna, kritiska samtalet och för en mångfald av röster i samhället, säger Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör. Inom sitt respektive konstområde utgör de ofta en central kunskapsnod.

Glänta, Karavan, 10TAL, Bang samt Ord & Bild är de fem tidskrifter som ligger i topp när det gäller stödbelopp. I år är det 14 tidskrifter som fått sökt belopp och 32 stycken som får minst 80 procent av beloppet. De tidskrifter som får stöd återfinns inom en rad genrer som exempelvis musik, litteratur, konst, foto och tecknade serier. Kulturrådets uppdrag att främja de nationella minoriteternas kultur och språk återspeglas även i fördelningen av stöd till kulturtidskrifter.

Höjningen av stödet är en del av de stora investeringar som nu görs på den fria konsten och kulturutövarna i budgeten. Åtta miljoner kronor har litteraturområdet och kulturtidskrifterna fått i förstärkta medel inför 2018.

– Det är glädjande att regeringen satsar stort på att stärka de professionella kulturutövarna inför kommande år, säger Staffan Forssell. Det gäller såväl konstnärer inom scenkonst, bild- och formkonst - som musiker men även områden som litteratur och kulturtidskrifter.