Till navigation Till innehåll

Kulturrådet är engagerat i Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

Kulturrådets generaldirektör har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med drygt 50 andra myndighetschefer om att samverka för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi hoppas att vi kan återkomma löpande fram till 2030 om de insatser som görs för att driva utvecklingen framåt.

De nationella kulturpolitiska målen som styr Kulturrådets verksamhet och som vi enligt vår instruktion ska vara med att uppnå, rimmar väl med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som nationell kontaktpunkt för Unescos 2005-konvention – Konventionen om skydd för och främjandet av en mångfald av kulturyttringar – har Kulturrådet ytterligare ett uppdrag som går i samklang med agendan.

De globala målen för hållbar utveckling är odelbara och strävar mot en gemensam uppfyllelse för att världen 2030 tillsammans ska ha verkat för att uppnå dem.

Kulturrådet är övertygat om att konst- och kulturaktörer spelar en avgörande roll får att uppnå agendan och konstaterar att kulturaktörer, institutioner och fria utövare redan är med på Agenda 2030-tåget, och har varit med där redan innan världssamfundet fattade sina beslut. Kulturrådet ska på bästa sätt lyfta fram dessa insatser som görs utan pålagor eller styrdokument.

Kulturaktörer kan i kraft av sin konstnärliga frihet bidra till att andra politikområden kan göra kraftulla insatser, som inom de kreativa näringarna, utvecklingspolitiken och hållbar stadsplanering. Demokratiska samtal och ömsesidiga relationer är avgörande för en kvalitativ konstnärlig verksamhet.

EU-kommissionen har nyligen etablerat en plattform för aktörsamverkan kring EU och Agenda 2030. Ansökan är öppen fram till den 26 juni, se mer information i detta dokument.