Till navigation Till innehåll

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Programvärd genom hela dagen är läsambassadör Johan Anderblad

När: Torsdag den 23 november 2017 kl 09.00–17.00
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t.ex. folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera.

Vad vill vi att ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

Program

09.00–09.30 Registrering och kaffe (med smörgås)

09.30–09.45 Signe Westin. Stf. Generaldirektör, Kulturrådet hälsar välkommen.Nina Frid och Henriette Zorn berättar om bakgrund och syfte med dagen

Vad vet vi om vuxnas läsande? Vilka vuxna läser och läser inte, läser vad och hur, vilka hinder finns och vilka metoder för att stärka läsandet och läsaridentiteten finns och syns i forskningen.

09.45–10.30 Forskarpanel om vuxnas läsande med moderator Nina Frid, Kulturrådet
Medverkande: Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik, Institutionen för Kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Anders har främst ägnat sig åt romanens historia och estetik. De senaste åren har han skrivit om litteraturundervisning och varför man ska läsa litteratur. Han har även undersökt vad de digitala medierna innebär för hur och vad vi läser. Carina Fasts forskningsområde är literacy, vilket är ett utvidgat sätt att se på läsande och skrivande. Man betraktar inte läsandet och skrivandet enbart som en färdighet, vilken lärs in vid ett speciellt tillfälle, utan en praktik som ständigt är i utveckling i olika sociala och kulturella sammanhang.

Metoder för läsfrämjande – vad fungerar och vad fungerar inte och vad kan vi lära av varandra

10.45–11.15 ”Vi gör det möjligt! – Läsombud och högläsning som metod för att tillgängliggöra läsning inom omsorgerna”, Lovisa Karlsson Kjellin, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

11.15–11.45 ”Det är väl ingen konst att läsa- läsfrämjande i bygdegårdarna”, Josefin Eriksson, projektledare Bygdegårdarnas Riksförbund.

11.45–12.15  ”Kultur i arbetslivet och läsfrämjande projekt inom LO”, Eli Abadji, kulturansvarig IF Metall och mottagare av LO:s Stora Kulturpris 2016.

12.15–13.15 LUNCH på egen hand

13.15–14.00 Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg ”Manlighetsnormen som hinder och läsningen som medel för att minska risken för återfall i brott hos Kriminalvårdens klienter”.

14.00–14.15 Lena Kallenberg, författare och sammankallande ger en presentation av Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige
 
14.15–14.30 Checka in med läsambassadören!

14.30–15.30  FIKA med poesi. Poeten Daniel Boyacioglu läser dikter för oss.

15.30–16.00 "Att arbeta med läsfrämjande är inget man gör vid sidan av: ViSA, LiSa och andra metodkurser inom skönlitterärt arbete" Maria Ehrenberg, FD och Regionbibliotekarie i Halland.

16.00–17.00 Summering och diskussion

Sista dag för anmälan var 23 oktober.