Till navigation Till innehåll

Bokstart sätter fart i hela landet

Kulturrådet har fördelat drygt 8,7 miljoner i bidrag till 12 projekt och 17 språknätverk inom Bokstart. Den nationella satsningen på små barns språkutveckling har nu spridit sig i hela landet. Utöver Västernorrland och Jämtland Härjedalen som redan arbetar med Bokstart, har bland annat Gotland, Skåne, Blekinge och Kronoberg prioriterats.

– Det är roligt att följa en satsning som utvecklats så positivt, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Bokstart står för nytänkande och att överbrygga klyftor i samhället med fokus på språk och läsning.

Bokstart är en långsiktig satsning som vill stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling. Satsningen riktar sig till barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så vis utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård.

– Fler har fått upp ögonen för tidiga insatser och som inkluderar hela familjen, säger Maria Telenius, handläggare på Kulturrådet. Barns språk- och läsutveckling är en viktig demokratifråga som har stor betydelse för ett socialt hållbart samhälle.

Bokstart finns i 40 länder och startade som ett pilotprojekt i Sverige 2015. Kulturrådet har ett regeringsuppdrag att under 2017 - 2020 utvidga Bokstart till fler regioner och att koppla satsningen till förskolan.