Till navigation Till innehåll

En och en halv miljon kronor till fristäder

I årets andra fördelning till bidrag med fristadskonstnärer får nio olika projekt dela på 1 485 000 kronor. Bland de som beviljats bidrag finns bland annat Uppsala kommuns projekt Nationell samordnare för Sveriges fristäder, Malmö stad för ICORN:s generalförsamling 2018 och Baltic Art Center som har ett projekt tillsammans med fristadskonstnären Fikret Atay.

Kulturrådet har valt att prioritera ansökningar som förstärker den nationella samordningen mellan de svenska fristäderna, ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten; debatter, seminarier, uppläsningar, möten, utställningar och andra publika evenemang, verksamheter som stöder den inbjudna konstnärens eget skapande samt insatser som främjar fristadskonstnärens deltagande i konstnärliga och sociala sammanhang.

Uppsala kommuns projekt Nationell samordnare för Sveriges fristäder beviljas ett bidrag på 935 000 kr. Kulturrådet ser mycket positivt på fristadsarbetet som bedrivs av den nationella koordinatorn med Sveriges fristäder inom ICORN via Uppsala kommun. Vi bedömer att detta projekt har goda förutsättningar att stärka och utveckla det nationella fristadsarbetet samt att öka intresset för frågor kring yttrandefrihet och förföljda konstnärer, författare och journalister. Syftet är att stärka, utveckla och kvalitetssäkra det nationella fristadsarbetet i Sverige med fristadskonstnärernas behov i centrum.

Malmö stad beviljas stöd för genomförandet av ICORN:s generalförsamling 2018 som äger rum i Malmö i maj med ca 250 deltagare från hela världen. Under generalförsamlingen ges både fristadskonstnärer och fristäder samt organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet från hela världen en möjlighet att samlas vartannat år i en internationell kongress.

Stöd beviljas även till Baltic Art Center för konstnärsarvode och omkostnader i samband med en gästvistelse av Örebros fristadskonstnär Fikret Atay i Visby under 2018. Pengarna ska gå till research och förberedelse inför ett konstprojekt i samarbete mellan Fiket Akay och Baltic Art Center. Stiftelsen Bohusläns Museum beviljas bidrag för arvoden och omkostnader för fristadskonstnärers deltagande i ett projekt som syftar till att genomföra en utställning på Bohusläns Museum, som lyfter fristadsarbetet både globalt, nationellt och lokalt.