Till navigation Till innehåll

Kulturrådet får nytt uppdrag från regeringen: nationell översyn av kultur och hälsa

Regeringen uppdrar åt Kulturrådet att genomföra en översyn om hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. En redovisning ska lämnas till Kulturdepartementet och Socialdepartementet senast 20 augusti 2018.

Översynen ska ge en bild av hur kunskapsutbyte och samverkan bedrivs och kan vidareutvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Uppdraget ska omfatta kultur och hälsa i vid mening och utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Goda exempel på hur området kan främjas bör redovisas i översynen, skriver regeringen.

Kulturrådet har sedan tidigare ett regeringsuppdrag om att informera om pågående arbeten inom kultur och hälsa. Arbetet på detta område bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet.