Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

Kulturrådet samordnade den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Kulturrådet stod för monter och kringarrangemang samt grunderna för ett nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken.