Till navigation Till innehåll

Läsambassadörens sommarlovsläsbrev 2017

Läsambassadören Anne-Marie Körling skriver en personlig sommarhälsning till alla föräldrar och barn med tips om hur den lustfyllda läsningen kan föra oss närmare varandra, berika våra intellekt och resa ut på äventyr utanför tid och rum.

Nu stundar ledighet och sommarlov, en tid då den egna läsningen kan få utrymme. Den där serietidningarna, favoritserieböckerna och högläsningsboken kan fortsätta äventyret att både lära sig läsa och fortsätta att läsa. Som lärare vet jag att sommarläsande läsandet både stöttar skolans läsundervisning och att underhåller elevernas läsförmåga. Med det sagt vill jag betona att ledighet är ledighet. Det ska få vara roligt att läsa.

Ta vara på möjligheterna att läsa tillsammans. Lyssna till radioföljetonger eller inlästa berättelser. Vardagsprata om att vi läser och hur vi läser. Stanna upp i mataffären och läs högt på syltburkens etikett och förvånas över vad som sägs i texten. Vuxna är förebilder för barn och unga. De gör som vi gör. De härmar oss. Läs så det hörs och läs så det syns och prata om det texten berättat.

Läsförmågan tränas genom att vi läser. Den ska underhållas. Det betyder inte att barnen ska läsa som vore de utsatta för prov. Att läsa för att boken berättar gör lästräningen till något som nästan inte märks. Barn som får läsa det de vill lär sig att tycka om att läsa. De behöver få dela sin läsning med intresserade vuxna. En farfar och ett litet barn stod länge vid en skylt och barnet berättade om alla bokstäver barnet hade lärt sig. De ljudade tillsammans. Så kan man göra. Det handlar om vardagliga lässtunder som uppstår där man är.

Bibliotek och bokhandeln är platser där man kan upptäcka böcker och den mångfald som finns att läsa. Strosa i en bokhandel. Plocka bland böckerna. Besök ett bibliotek och sitt en stund och läs, bläddra och var där böckerna är. Och när ert barn visar en bok som barnet finner intressant, dela intresse med barnet, var nyfiken på vad det är som intresserar. Låt boken vara en del av samtalet. Fråga om boken och lyssna till barnets berättelser. Titta på illustrationer och prata om det som beskrivs i dem. I biblioteket finns bibliotekarier med läsfrämjande uppdrag. De är nyfikna på böckerna och hur de når läsarna. Prata med en bibliotekarie. I bokhandeln finns kunniga personer som har sina favoritböcker och som läser både nytt och gammalt. Prata med en bokhandlare.

Och låna tio böcker av samma författare om barnet tycker om att läsa serier. Njut av att det finns fler av samma. Och högläs ur den bok ditt barn ännu inte kan läsa på egen hand. Om du inte är bekväm med att högläsa minns att ditt barn älskar din röst och att barn inte bedömer hur du läser utan att du läser. Högläsning betyder att tillsammans möta äventyr, spännande, sorgliga och roliga. Välj en kort bok om du vill pröva att läsa för ditt barn. Och ja, läs högt oavsett ditt barn kan läsa eller inte. Sommarläsningen kan också vara att läsa var för sig men tillsammans. Skapa stunder när ni läser varsin bok eller tidning och läser bredvid och intill varandra. En halvtimme om dagen för att det är så roligt. I boken, i paddan, i tidningen eller i vadsomhelst. Det gör att ni båda läser och samtidigt gör ni något tillsammans.

Att läsa är en tur och retur biljett till ett sommaräventyr utanför tid och rum, där solen kan lysa ut ur berättelserna och värma läsarna. 

Anne-Marie Körling