Till navigation Till innehåll

Nya miljoner till utställningsarrangörer inom bild och form

Kulturrådet höjer verksamhetsbidragen till 25 utställningsarrangörer i olika delar av Sverige. Sammanlagt handlar det om ökningar på tre och en halv miljoner kronor för 2018.

Många internationella samarbeten, konstverksamheter med fokus på nyanlända och satsningar på barn och unga ‒ det är några konsekvenser när Kulturrådet ökar stödet till konstområdet bild och form. Ökningen är möjlig tack vare en höjning av anslaget från Kulturdepartementet. En viktig faktor i bedömningen av de nya bidragen har varit att arrangörerna ska ha möjlighet att betala rimliga ersättningar till konstnärer. Tack vare höjningen sätter Kulturrådet nu av drygt två miljoner kronor för utställningsersättning för konstnärer.

– Vi vill bidra till att konstnärer får ordentligt betalt för sitt arbete. En förutsättning är att utställningsarrangörerna har rimliga budgetar för att verka långsiktigt, säger Bongi MacDermott på Kulturrådet. 

Mer pengar till bild och form innebär också större möjligheter till projektbidrag under 2018. Både arrangörer som redan beviljats verksamhetsbidrag och sådana som inte fått stöd är under 2018 välkomna att söka projektbidrag för att stärka områdets utveckling.

‒ Vi vill bidra till att stärka områdets utveckling. Bland annat måste de statliga kulturpengarna få större spridning i hela landet, säger Bongi MacDermott. Under 2018 kommer vi att undersöka hur det ska gå till!

Några arrangörer som får ökade bidrag:

 • Art Lab Gnesta, Sörmland
  Satsar bland annat på att nå nyanlända i mötet mellan experimentell konst och odling.
 • Carl Eldhs ateljémuseum, Stockholm
  Har särskilt lyfts fram av regeringen i Kulturrådets regleringsbrev och får nu verksamhetsbidrag för första gången.
 • Galleri Konstepidemin, Göteborg
  Erbjuder utställningstillfällen för många yngre konstnärer.
 • Galleri Verkligheten, Umeå
  Arbetar med allmänningar i staden, platser i Västerbottens inland som gör motstånd eller perifert bosatta kollektiv som kombinerar konstnärligt skapande med utopiskt tänkande.
 • Tensta Konsthall, Stockholm
  Bedriver en internationell samtidskonstverksamhet som når många barn och unga i Tensta.
 • Österängens konsthall, Jönköping
  Relativt ny konsthall som arbetar med konstnärliga processer i ett socialt sammanhang.