Till navigation Till innehåll

Öppet brev till Säpo från Kulturrådets generaldirektör och styrelseordförande

Att Nordiska Motståndsrörelsen har fått tillstånd att demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg, en mässa vars ändamål är att hylla det fria ordet, gör att Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton känner en stark oro för hotet mot demokratin och yttrandefriheten som ligger till grund för uppdraget till myndigheten. Deras öppna brev till Säpo kan läsas i sin helhet här på Kulturrådets hemsida.


Vi känner en stark oro för hotet mot demokratin och yttrandefriheten som ligger till grund för uppdraget till myndigheten vi företräder.

Flera gånger det senaste året har organisationer med åsikter som syftar till att krossa demokratin, dess institutioner och hela själen i vårt samhälle, givits plats och utrymme. Nu närmast när Nordiska Motståndsrörelsen har fått tillstånd att anordna allmän sammankomst den 30 september 2017 i samband med Bokmässan i Göteborg.  En mässa vars ändamål är att hylla det fria ordet.

Kulturrådet har sedan många år medverkat på mässan i Göteborg och kommer att göra så även i år. Vi deltar genom en egen monter samt egna programpunkter och samarbeten med frågor som jämställdhet, funktionshinder, hbtq och mångfald. Vi ansvarar för arrangemang av programmet på Ung scen, ett åtagande med fokus på barn och unga. Vidare samarbetar Bokmässan och Kulturrådet sedan flera år tillbaka för att ge utländska förläggare och översättare av svensk litteratur resestöd till mässan och möjlighet att delta i ett fellowship-program.

Kulturrådets uppdrag utgår ifrån de kulturpolitiska målen. De nationella kulturpolitiska målen är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Uppdragen framgår av förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd.

Vi känner en oro över vilken påverkan Polismyndighetens beslut kommer att få på Kulturrådets uppdrag. Ytterst så är det en fråga om yttrandefrihet för våra inbjudna deltagare. Vi upplever även att beslutet försvårar Kulturrådets uppdrag då vi inte kan garantera den personliga tryggheten för vår personal och våra internationella gäster.

Vi vill med detta brev bjuda in till fortsatt diskussion om hur yttrandefriheten kan skyddas med utgångspunkt i Kulturrådets och Säkerhetspolisens respektive uppdrag.

Vi ser det som att våra myndigheters uppdrag sammanfaller i den här frågan.

Kulturrådet möjliggör för konstnärer att nyttja sin yttrandefrihet, demokratins viktigaste redskap. Säkerhetspolisen har i uppgift att skydda detta redskap.

Ulrika Stuart Hamilton 
Styrelseordförande Statens kulturråd

Staffan Forssell
Generaldirektör Statens kulturråd

Om myndigheternas uppdrag:

Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisens författningsskydd arbetar med att förebygga och förhindra brott som hotar våra grundläggande demokratiska funktioner, och där aktören drivs av en politisk övertygelse. Det kan handla om personer, grupper eller organisationer som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället

Statens kulturråd
Statens kulturråd uppdrag bygger på de nationella kulturpolitiska målen där kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.