Till navigation Till innehåll

Tio kulturpolitiska steg efter #metoo

Kultursverige ska bli fritt från sexuella trakasserier. Det slog kulturminister Alice Bah Kuhnke fast på en pressträff i Rosenbad den 13 december. Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset – de tio första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo var temat.

– Jag har bestämt mig för att bli en grävling och inte släppa taget när strålkastarljuset slocknat efter #metoo, säger Alice Bah Kuhnke.  Vi har Sveriges största kulturbudget någonsin och med den investeringen följer ett stort ansvar för våra gemensamma medel.

Kulturministern presenterade en lista med åtgärder riktade till kultursektorn för att komma tillrätta med problemen med övergrepp och sexuella övergrepp som blivit synliga i samband med #metoo. För Kulturrådets del handlar det främst om att lyfta frågan om sexuella trakasserier i dialogerna med landstingen inom kultursamverkansmodellen.

– Kulturrådet får ett tydligt uppdrag att säkerställa att frågan om sexuella trakasserier också är en fråga för all kulturverksamhet i hela vårt land, säger Alice Bah Kuhnke.

I början av nästa år ska Kulturdepartementet samla representanter från samtliga 27 kulturmyndigheter och institutioner till stormöte. Syftet är att dela erfarenheter av arbetet efter #metoo och informera sig om hur nuvarande lagstiftning påverkar den egna verksamheten.

Kulturministern ska också bjuda in till uppföljande branschmöten under det kommande året för att åstadkomma långsiktiga förändringar. Konventet Folk och Kultur i Eskilstuna i februari är en mötesplats där detta ska ske.

I övrigt handlar det bland annat om att se över diskrimineringslagen, sanktioner mot arbetsgivare som nonchalerar övergrepp och åtgärdsplaner för nationalscenerna.