Till navigation Till innehåll

Tio miljoner kronor till kultur i förskolor

Kulturrådet fördelar drygt tio miljoner kronor till 75 bidragsmottagare för kulturinsatser i förskolan. Insatserna riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats. Statsbidraget ska användas under vårterminen 2018.

Nästa ansökningstillfälle sammanfaller med ordinarie ansökningsperiod för Skapande skola, det vill säga senast den 1 februari nästa år. Då kan huvudmän för både kommunala och enskilda förskolor samt grundskolor söka statsbidrag för kulturinsatser för läsåret 2018/2019.