Till navigation Till innehåll

Uttalande från Kulturrådets styrelseordförande om sexuella trakasserier och övergrepp

Tidigare har vi publicerat ett uttalande från vår generaldirektör och styrelseordförande med anledning av #MeToo. Mot bakgrund av de senaste avslöjandena kommer här ett nytt uttalande från styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton om hur allvarligt vi på Kulturrådet ser på sexuella trakasserier och övergrepp inom svenskt kulturliv och hur det påverkar vår bidragsgivning.

Vi ser med avsky på beskrivna övergrepp och andra brott i de senaste veckornas uttalanden från kulturutövare i svenskt kulturliv. Som kulturmyndighet måste vi ta vårt ansvar för det som sker inom kultursektorn. I egenskap av styrelseordförande har jag gett generaldirektör Staffan Forssell i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett underlag för hur Kulturrådet kan agera för att motverka dessa problem långsiktigt. Mot bakgrund av det vi nu hört från tusentals personer från olika delar av kultursektorn, kan vi misstänka att myndighetens bidragsgivning under åren har gått till flera verksamheter där brott har begåtts i form av sexuella trakasserier och övergrepp. I alla bedömningar beaktar vi jämställdhetsperspektivet och vi har som villkor för bidrag att mottagaren följer svensk lagstiftning. Uppropen inom #Metoo kommer att bidra till en förändring av våra rutiner för att det som nu uppdagats inte ska få fortgå.

Ulrika Stuart Hamilton
Styrelseordförande Kulturrådet