Till navigation Till innehåll

14 miljoner kronor till fria musikgrupper

Varieté Velociped, Åkervinda, Calle Real, Kristina Issa, Tibble Transsibiriska, Momonga och Göteborg Baroque är några av de fria musikgrupper som nu får verksamhetsbidrag för nästa år. Stödet är bland annat till för att musikgrupperna ska turnera inom Sverige och utomlands.

Den här omgången får 169 grupper verksamhetsbidrag för år 2019. Av dessa hade 137 grupper verksamhetsbidrag under 2018. Det finns stor variation av musikaliska uttryck och antal musiker i grupperna. Det är 27 grupper som får stöd för första gången, exempelvis GAO, Trio Wolski, Ye Banished Privateers och Al vin al Khalidi.

När vi fattar beslut utgår vi från många olika perspektiv; sammanlagt är det sökta beloppet drygt 40 miljoner kronor. Hög konstnärlig kvalitet är en central fråga i Kulturrådets bedömning, men vi tar också hänsyn till jämställdhet, bredden av musikaliska uttryck liksom geografisk spridning och musiklivets konstnärliga utveckling. Prioriteringarna utgår dock från hur det samlade ansökningsfältet ser ut, och därför ser Kulturrådet positivt på att andelen kvinnor bland grupperna inom de beviljade ansökningarna för första gången överskridit 40 procent.

En observation som vuxit sig starkare är svårigheter för större ensembler inom alla musikaliska uttryck att turnera och komma ut både i landet och resten av världen. Här behöver verksamheter från alla fält samarbeta för att skapa bättre förutsättningar både för att sprida denna konstnärliga inriktning men också understödja förberedande verksamhet.