Till navigation Till innehåll

186,5 miljoner kronor fördelar vi nu till Skapande skola-aktiviteter i grundskolan och förskolan. 848 000 grundskoleelever och 25 000 förskolebarn får ta del av konst och kultur i sina skolor under det kommande läsåret.

– Att Skapande skola når drygt 870 000 barn och unga är en fantastisk framgångssaga, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Det är glädjande att se hur arbetet med Skapande skola fortsätter utvecklas och fördjupas i skolorna, nu när bidraget fyller tio år!

Även förskolan

Skapande skola har gått från att bara gälla högstadiet till att omfatta hela grundskolan och förskolan. Och i år fördelas medlen samtidigt till grundskolan och förskolan. Inom förskolan har vi prioriterat områden där tillgången till kultur bedöms som låg.

Fördjupar den konstnärliga upplevelsen

Samtliga kommuner har under tioårsperioden sökt bidraget vid något tillfälle. En utveckling är att elevernas konstnärliga upplevelser nu fördjupas. Det kan exempelvis innebära att eleverna får möta kulturaktören flera gånger och därigenom få en ökad förståelse och upplevelse av konstformen.

Fler ansökningar har tagit med insatser för särskolan och förskoleklassen jämfört med tidigare år. Det är en positiv utveckling särskilt när förskoleklassen blir obligatorisk från och med läsåret 2018/19.

Bakgrund

261 kommuner, 122 fristående och två statliga huvudmän delar i år på bidraget Skapande skola. Ytterligare 60 fristående skolor tillkommer då de deltar i aktiviteter tillsammans med de kommunala huvudmännen. 10,3 miljoner av beviljat belopp går till förskolor i områden som bedöms ha låg tillgång till konst och kultur.

De sökande planerar att samverka med cirka 7000 professionella kulturaktörer inom grundskolan och 1000 inom förskolan. Kulturrådet fick in 410 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 291 miljoner kronor, varav 30,5 miljoner gällde förskolan. Cirka 40 procent av ansökningarna hade med insatser för förskolan.