340 000 kronor till landets fristäder

Umeå, Östersund och Gävle är platser som får pengar när Kulturrådet fattar beslut om pengar till fristadskonstnärerna. Totalt fördelar vi 340 000 kronor till fem mottagare.

Föreningen Littfest i Umeå får pengar för projektet Littfest översätter. Projektet är en tre dagars översättarworkshop för fristadsförfattare inom ICORN. Målet är att fristadsförfattarna ska få tillgång till ett professionellt nätverk och en litteraturscen.

Umeå får också pengar för en konsertafton med Umeås fristadsmusiker Basim Ahmed Jamal. Fristadsmusiker från andra fristäder i Sverige och Norge bjuds också in.

Östersunds kommun får bidrag till översättning, manusbearbetning och publicering av Souzan Ibrahims bok: A diary of war in Syria 2011/2012: No Pigeons in the Sky of the City (svensk översättning: Inga duvor på stadens himmel).

Gävle kommun får pengar för resa, arvoden och tolk till kommunens fristadskonstnär för att delta i konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna 2019. Fristadskonstnären får möjlighet att möta en bred publik tillsammans med andra fristadskonstnärer.

Bakgrund: Kulturrådet verkar för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadsystemet i Sverige. Målet är att fler städer, kommuner och regioner ska erbjuda fristäder till förföljda konstnärer.