Till navigation Till innehåll

4,5 miljoner kronor till bild och form

Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm i Sandviken, Lokomotiv i Örnsköldsvik, Kulturföreningen Harp Art Lab i Harplinge och Härke konstcentrum på Frösön. Det är några av aktörerna som får pengar när Kulturrådet fördelar 4 582 000 kronor till bild- och formområdet.

Kulturrådet fördelar drygt 4,5 miljoner kronor till projekt inom bild- och formkonst, varav nästan en miljon är öronmärkta för utställningsersättning till konstnärer. Kulturrådet har 2018 fått en 40-procentig ökning på anslaget för bild- och formkonst, bland annat för att konstnärer ska kunna få betalt enligt MU-avtalet. De sökande aktörernas möjligheter att betala rimliga ersättningar till konstnärer har särskilt beaktats i bedömningen.

Kulturrådet ser att det är angeläget att stärka professionell bild- och formkonst i hela landet, därför har vi valt att stödja Backbeatbolaget/Galleri Lars Palm i Sandviken, Lokomotiv i Örnsköldsvik, Kulturföreningen Harp Art Lab i Harplinge och Härke konstcentrum på Frösön.

Det finns också behov av att stärka konsthantverksområdet. Det gör vi genom stöd till Gustavsbergs konsthall och deras utställning FABRIK som lyfter fram hantverksindustrin och belyser Gustavsbergs industrihistoria. I fördelningen av medel har Kulturrådet också svarat upp mot önskan och behovet av att utvidga konstbegreppet genom att bevilja stöd till StaDemonia Tattoo Stockholm som arbetar med tatueringskonst.

– Det är glädjande med stor spridning av bild och formkonst av hög kvalitet i hela landet. Idag arbetar bildkonstnärer med många olika uttryck, till exempel finns tatuering med som uttryck i den här omgången, konstaterar Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.