Till navigation Till innehåll

4,5 miljoner kronor till dans och cirkus

Bambam Frost Freestyle Phanatix, Circus by me och Fjård. Det är några av aktörerna som får pengar när Kulturrådet fördelar 4,5 miljoner kronor till dans och cirkus i andra omgången för 2019.

Sammanlagt delar 21 aktörer på 4,5 miljoner kronor. En tredjedel har barn och unga som målgrupp. De aktörer som beviljas bidrag arbetar med olika uttrycksformer, format och typer av tematik inom den samtida danskonsten. Fyra cirkusprojekt beviljas också bidrag. 17 av de beviljade projekten har en internationell dimension.

 

Några beviljade projekt är:

  • Bambam Frost som tar avstamp i afro-diasporisk populärkultur i en föreställning som behandlar händelser, estetik, uttryck och danser. I arbetet utgår man också från queerfeministiska teorier.
  • Freestyle Phanatix som får pengar för en dansföreställning med ensamkommande ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.
  • Fjård som vill skapa en föreställning utifrån research kring fjällets mentala och fysiska påverkan. Målet med föreställningen är att undersöka och reflektera över vad som händer när vi vistas i fjällen.

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta ansökningarna har haft ett aktuellt samhällsperspektiv.