99 miljoner kronor till Sveriges kulturskolor

Kulturskolecentrum är Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor och nu delar vi ut bidrag till 217 kommuner runtom i Sverige.

Kulturskolecentrum är en del av Kulturrådets verksamhet och har i uppdrag att ge bästa möjliga stöd till landets kulturskolor, så att fler barn och unga kan få kulturundervisning av hög kvalitet.

- Det finns en bred enighet bakom de nationella satsningarna på kulturskolorna, det har länge efterfrågats inte minst av kulturskolorna själva. Vi vet att inte alla barn har haft möjlighet att delta i kulturskolornas verksamhet och därför känns det glädjande att vi är med och skapar möjligheter för fler barn och unga att ta del av kulturskolorna på lika villkor, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

220 ansökningar om totalt 236 miljoner kronor hade skickats in från hela landet. Målet med bidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. Vi har prioriterat insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att få ta del av musik- och kulturskolans verksamhet.

-Genom det här kan vi tillsammans med kommunerna göra verklig skillnad för landets kulturskolor, säger Staffan Forssell.

Många av ansökningarna rör uppstartade projekt som vill fortsätta sin verksamhet, många satsar också på nya samarbeten, nya metoder, nya konstformer och att nå nya målgrupper.

-Det är mycket som händer och det är roligt att se att så många vill utveckla verksamheten på sina kulturskolor. Till nästa år skrivs förordningen för bidraget om och då hoppas vi kunna arbeta ännu mer med en tillgänglig kulturskola för alla, säger Malin Palm, handläggare på Kulturskolecentrum.

Kulturskolecentrum finns också med under Järvaveckan, fredag 15 juni, i ett seminarium om kulturskolornas möjlighet att nå nya målgrupper.

Fakta om Kulturskolecentrum

  • Kulturrådet fick för 2018 i uppdrag av regeringen att skapa ett nationellt resurscentrum för landets kulturskolor
  • Uppdraget är att stötta kulturskolorna med ekonomiskt bidrag, samla in och följa statistik, etablera samverkan, kartlägga kompetensbehov och sprida goda exempel och forskning
  • Kulturskolebidrag har delats ut av Kulturrådet sedan 2016