Bokstart fortsätter att sprida sig i hela landet

Kulturrådet har fördelat 8,5 miljoner till 18 projekt och 10 språknätverk inom Bokstart, den nationella satsningen på små barns (0–3 år) språk- och läsutveckling. Och Bokstart sprider sig – i åtta nya kommuner och regioner, Umeå, Härnösand, Örnsköldsvik, Töreboda, Enköping, Bjurholm, Örebro, Östergötland, startar nya projekt.

– Årets Bokstart-ansökningar är bra exempel på att det finns flera olika sätt att stärka små barns språkutveckling, och att det är viktigt med utökad samverkan, säger Maria Telenius som tillsammans med Nina Suatan är handläggare på Kulturrådet för Bokstart.

– Vi ser tydliga exempel på utveckling i projekten. Och det är glädjande att konstatera att förskolan nu kommit med på bred front i ansökningarna. Vi ser fram emot att följa hur våra nya projektdeltagare provar sig fram! säger Nina Suatan.

I Bokstart-ansökningarna beskrivs hur barnbibliotekarier besöker barn och föräldrar i deras hem, och BVC-sjuksköterskor som pratar läsning på föräldramöten tillsammans med bibliotekarier och pedagoger på förskolan. Att språk- och läsutveckling är en demokratifråga är Bokstart Umeå ett exempel på. Så här beskriver de sitt projekt:
”Vi önskar ett utvecklat samarbete med BVC och även förskola för att verkligen nå de barn som riskerar att halka efter i sin språkutveckling. Vi kommer att söka upp barnen och deras vuxna, där de är, på öppna förskolan, BVC, vårdcentralen, biblioteken, föreningar mm och även erbjuda besök i hemmen.”

Huvudsökande av Bokstart-bidraget är regional eller kommunal biblioteksverksamhet och med minst en medsökande organisation eller institution inom barnhälsovård och/eller förskola. Man söker bidrag för projekt eller utveckling av språknätverk. I uppdraget från regeringen ingår att utvidga Bokstart till fler regioner och att koppla satsningen till förskolan.   

Kulturrådet har prioriterat ansökningar som bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan samt beskriver en långsiktig vision för verksamheten. Dessutom har ansökningar som avser pågående projekt och beskriver en tydlig utveckling prioriterats.