Till navigation Till innehåll

Fortsatta satsningar på bild och form under 2019

Inför 2018 höjde regeringen stödet till bild och formkonst med 40 procent. Ökningarna har lett till att Kulturrådet har kunnat satsa på konstnärlig utveckling och tillgänglighet inom bildkonsten även under nästa år. Fler konstnärer får mer betalt och området bild - och formkonst har stärkts. (Foto: FAS – Föreningen Art & Science/3:e våningen, verk av Cecilia Jansson).

Kulturrådet ser en stark konstnärlig utveckling inom bild- och formkonstområdet, vilket innebär att behovet av ekonomiskt stöd ökat. Inför 2018 höjde regeringen och Kulturdepartementet anslaget till de fria aktörerna inom bild- och formkonstområdet. Sammanlagt handlar det om en ökning av anslaget på 12 miljoner kronor, från 28 till 40 miljoner kronor. Mer pengar till bild- och formkonst har inneburit en förstärkning av området och lett till att de statliga kulturpengarna fått större spridning i landet. I samband med höjningen slog regeringen fast att det är viktigt att bildkonstnärerna får betalt enligt det så kallade MU-avtalet.

Det ökade ekonomiska stödet innebar en större möjlighet för utställningsarrangörer att betala rimliga ersättningar till konstnärer. Efterlevnad av MU-avtalet har också varit en bedömningsgrund för Kulturrådet under årets bidragsfördelningar.

Konstnärer har i allmänhet lägre inkomster än befolkningen i sin helhet. Bland de konstnärliga yrkena är konsthantverkare och bildkonstnärer två av de yrkeskategorier som har lägst medianinkomst och genom ett ökat anslag för bidrag till bild- och formkonstområdet kan Kulturrådet bidra till att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärer.

Med mer medel att fördela kan Kulturrådet stödja både experimentella nyetableringar och större aktörer på längre sikt. Utbudet av bild- och formkonst i hela landet blir större och även områdets internationella utbyte. Satsningen säkerställer ett fortsatt utbud för barn och unga samt förnyelse och konstnärlig mångfald inom bild och form.

–Det är viktigt att utställningsarrangörerna har rimliga budgetar, säger Anna Eineborg, handläggare på Kulturrådet. Både för att kunna verka långsiktigt och för möjligheten att betala rimliga ersättningar till konstnärer.

Kulturrådet fördelar den här ansökningsomgången 12 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer. Av dessa är 2,3 miljoner kronor reserverade i utställningsersättning till konstnärerna. Av 26 arrangörer inom bild och form får 17 höjda verksamhetsbidrag jämfört med förra året. Två av arrangörerna är helt nya mottagare av verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Not Quite som vill utöka sin utställningsverksamhet i de gamla fabrikshallarna på Fengersfors bruk i Dalsland och FAS- Föreningen Art & Science som bedriver 3:e våningens utställningsverksamhet i Göteborg. 3:e våningen vill fortsätta att utveckla ett tvärdisciplinärt konstcenter där de stora utrymmena ger möjligheter för möten mellan bildkonst, dans, musik och design.