Till navigation Till innehåll

Framtidens kulturskolor ska inkludera alla

Hur ska framtidens kulturskola se ut och hur kan den nå fler barn och unga med funktionsvariationer? Det var temat när Kulturskolecentrum bjöd in till samtal om kulturskolornas utveckling.

Måndag 8 oktober bjöd Kulturrådets Kulturskolecentrum in Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kulturskolerådet och andra parter för att prata om kulturskolornas utveckling.  Frågan som diskuterades under mötet var tillgänglighet och vilket stöd kulturskolorna kan få från Kulturskolecentrum och andra myndigheter och organisationer.

I diskussionerna framkom flera viktiga synpunkter och Malin Palm, handläggare på Kulturskolecentrum, var nöjd med dagen:

- Genom Kulturskolecentrums uppdrag att stödja den kommunala kulturskoleverksamheten är det viktigt att lyssna in behoven. Speciellt viktigt är det att lyssna på den kunskap och erfarenhet som finns kring till exempel tillgänglighet, hur vi ska nå fler barn och unga oavsett funktionsförmåga, säger Malin Palm.

På Kulturskolecentrum pågår full aktivitet inom flera olika områden just nu, bland annat kring kompetensförsörjning, utveckling av kulturskolornas statistikinsamling och nya funktioner för att sprida goda exempel och forskning. Dessutom pågår arbetet med att ta fram nya riktlinjer för Kulturskolebidraget, eftersom nya regler gäller efter årsskiftet.