Konferens: Kulturskolan i centrum

Kompetensförsörjning, tillgänglighet, digitalisering, samverkan och nya målgrupper - framtidens kulturskolor står inför flera utmaningar de närmaste åren. Den 5 december djupdyker vi i frågorna när Kulturskolecentrum anordnar konferensen Kulturskolan i centrum.

Konferensen äger rum på Norra Latin i Stockholm och temat är kulturskolornas utveckling. Programmet tar avstamp i en undersökning gjord om kulturskolornas behov och under dagen bjuder vi på viktiga panelsamtal, matnyttiga seminarier och tillfälle för inspirerande mingel. Dessutom kommer Kulturskolecentrum att presentera sin verksamhet och hur vårt stödjande uppdrag ser ut i praktiken.

Tid: 5 december 2018, kl 09:30-16 (fika och registrering från 08:30) Mingel kl 16-18 för de som vill

Plats: Norra Latin (Stockholm City Conference Centre) Drottninggatan 71B

Förmiddagen består av ett gemensamt pass i stora aulan, efter lunchen hålls parallella seminariepass – välj i anmälan vilka två pass du vill gå på.

Anmäl dig till konferensen här!

Program, karta och information om dagen hittar du i vår app ”Kulturrådet event”. Appen kommer även användas interaktivt med frågor under dagen.

Här hittar du instruktion för hur du laddar ned appen!

Konferensen vänder sig främst till kulturskolerchefer, kommunala och regionala företrädare, universitet och högskolor, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt berör kulturskolan. Det finns ett begränsat antal platser, därför önskar vi att varje organisation representeras av max 2 personer från varje kommun. Konferensen är kostnadsfri men en avgift tas ut för anmälda som inte dyker upp.

Konferensen kommer att filmas och fotograferas, det finns uppmärkta platser längst bak i lokalerna där vi inte filmar.

I anmälan finns möjlighet att anmäla behov av tillgänglighetsanpassning (hiss finns). Glöm inte att ange specialkost! Anmäl dig senast 14 nov!

Fördjupande Seminarier

Detta är eftermiddagens fördjupade seminarier:

1. Kulturskolebidraget - vilket stöd kan man få?

Ny förordning och nya regler från 2019. Vad gäller och vad kan man söka för? Hur kan kommunerna samarbeta i större utsträckning?

2. Ett kliv för kulturskolan - vilka är framtidens kulturskolepedagoger?

Kulturskoleklivet är en satsning med syfte att utbilda fler lärare till kulturskolan. Men vilka är framtidens kulturskolepedagoger? Och vilka kompetenser behöver kulturskolan attrahera för att kunna erbjuda en tillgänglig och jämlik verksamhet av hög kvalitet.

3. Kultur för alla, men inte för mig - en funktionsvarierad kulturskola

Kulturskolan runt om i landet når många, men långt ifrån alla barn. Hur gör vi kulturskolan tillgänglig för fler barn oavsett funktionsvariation?

4. Framtidens barn – vilken typ av kultur vill de ha?

Vilken typ av kultur efterfrågar framtidens barn och hur mycket ska egentligen efterfrågan få styra kulturskolan? Och kan ett breddat utbud av konstområden leda till att traditionella konstformer dör ut?

5. 1+1 = 3 - kultur i och utanför skolan

Ett samtal om samarbete och samverkan mellan skola, kulturskola och skapande skola. Vad kan kulturskolan ge till skolan och vad kan kulturskolorna förvänta sig av skolan? Och kan skolan, kulturskolan, regionen och projekt inom Skapande skola samverka för att ge mer kultur till barn och unga?

6. Anna, Alice, Annika och … - hur når kulturskolan nya målgrupper?

Hur ska kulturskolan nå ut till fler än medelklassens barn? Hur blir kulturskolan mer jämlik och varför är ett breddat deltagande viktigt? Ett samtal kring hur kulturskolan når nya målgrupper och hur olika typer av samarbeten kan hjälpa till på vägen.

7. Ett kulturellt kretslopp - om samarbeten mellan kulturskolan och övriga kulturlivet

Vilka vinster finns det med att kulturskolan samarbetar med exempelvis institutioner? Och vad vinner institutionerna på det? Exempel på kreativa utbyten och spännande samtal om återväxt, bredd och spets.

8. Regional samverkan - vad innebär det?

Vad är regionala kulturskolor och hur fungerar det? Vad finns det för fördelar och utmaningar? Vi samtalar om och visar exempel på den regionala kulturskolan, både ur barn- och organisationsperspektiv.

9. Från notböcker till Youtube tutorials - den digitala kulturskolan

Hur kan kulturskolorna bli mer digitala och kan digitaliseringen bidra till att nå fler? Samtal om digitaliseringens möjligheter utifrån att nå nya målgrupper, nya sätt att undervisa och skapa digitalt. 

10. En inkluderande kulturskola i Norden - vad kan vi lära av varandra?

Konkreta erfarenheter och utmaningar från kulturskoleverksamheter och forskarvärlden i Norden.