Vi deltar i APAP i New York

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på APAP, the Association of Performing Arts Professionals, i New York 4-8 januari 2019.

Vi möjliggör för svenska professionella aktörer inom scenkonstområdet att delta i en delegation under branschträffen APAP i New York i januari 2019.

Under konferensen pågår ett antal festivaler, hundratals showcase, föreställningar och seminarier. Kulturrådet arbetar för att synliggöra svensk scenkonst tillsammans med lokala aktörer, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ambassad i Washington DC.
 
Genom Kulturrådets medlemskap i APAP kan svenska aktörer delta för en rabatterad avgift. Deltagarna betalar själva sin avgift, resa och uppehälle. Den rabatterade deltagaravgiften är 450 USD/deltagare, samt 50 USD för medlemskapet i APAP.  

Anmäl dig senast den 30 november 2018.

För att kunna delta i Kulturrådets samordning måste din organisation eller den du företräder uppbära stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden.

Du som är verksam som konstnär, utövare och/eller konstnärlig upphovsperson har möjlighet att söka resestöd hos Konstnärsnämnden.

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron vid ett urval av internationella mötesplatser för scenkonst 2018och 2019, bland annat PAMS (Seoul) APAP (New York) och CINARS (Montréal). Läs mer om detta under rubriken Scenkonst på mässor.