Kulturrådet samordnar svensk närvaro under Cinars Biennal 2018

Kulturrådet samordnar svensk och nordisk närvaro under Cinars i Montreal den 12–17 november. Kulturrådet är koordinator och den svenska parten för Nordic Square, en stor nordisk monter på biennalen CINARS 2018, den internationella mässan för scenkonst i Kanada som samlar över 1 000 professionella aktörer från ett 40-tal länder. Genom det nordiska samarbetet kommer bland annat en introduktion ordnas och en nordisk mottagning att genomföras i samarbete med de nordiska ambassaderna.

För att delta i samordningen ska du som aktör eller du som företräder en aktör ha stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden. Det innefattar alltså scenkonstaktörer som är verksamma i Sverige som beviljats statligt stöd (verksamhetsbidrag, projektbidrag, produktionsbidrag eller stipendium från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden). Såväl scenkonstinstitutioner som enskilda scenkonstnärer i en tillfällig konstellation, fria grupper/koreografer, festivaler, producenter och agenter kan delta.

Kulturrådet och de nordiska parterna PAHN (Norge), The Danish Agency for Culture and Palaces (Danmark), Dance Info och CircusInfo (Finland) bekostar den nordiska montern och kringaktiviteter men du som utställare betalar själv för resa och logi samt kostnaden för utställarregistreringen (1 per deltagande person).

Är du intresserad av att delta i den nordiska montern?

Kontakta Kulturrådets handläggare för att få länken för att anmäla deltagande som utställare på mässan via Nordic Square. Anmälan till CINARS har öppnat men du måste få länken via Kulturrådet för att endast behöva betala registreringsavgiften för en ”Additional Exhibitor Nordic Square”.

Ju senare man registrerar sig desto dyrare blir kostnaden. Första gränsen för den lägsta avgiften är att registrera sig senast 30 juni. För att vara garanterad att komma med i den nordiska montern som Kulturrådet samordnar måste du anmäla dig senast den 30 september.

Glöm inte att du som är svensk professionell aktör inom mellanledet för scenkonst kan söka stöd för din medverkan på mässan inom ramen för stöd till kulturexport. Kommande sista ansökningsdatum är den 20 september. Du som är verksam som utövare och/eller konstnärlig upphovsperson hänvisas till att söka stöd hos Konstnärsnämnden.

Kostnad för utställare (OBS! Kanadensiska dollar)  

Special Rate Taxes included Before 30 June 2018  Before 30 Sept. 2018  After 30 Sept. 2018
Additional Badge   250 $ 275 $ 300 $