Till navigation Till innehåll

Kulturrådet satsar på läsning i förskolan

Vi har fått regeringens uppdrag att satsa på läsfrämjande i förskolan. Tanken är att skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Satsningen är på 50 miljoner kronor och pågår under resten av året.

–Det är viktigt att tidigt uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och intresse för läsning, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för litteratur på Kulturrådet. Om förskolorna och biblioteken samverkar så gynnas barnens språkutveckling och motivation för läsning.

Kulturrådet ska erbjuda ett brett urval av titlar som tas fram av sakkunniga inom litteratur. Urvalet ska innehålla titlar inom olika genrer, olika språk inklusive minoritetsspråken och ta hänsyn till barns olika förutsättningar. Vi ska se till att förskolorna kan beställa de titlar som finns med i det framtagna urvalet och de ska distribueras utan kostnad för mottagaren.

Vi ska ta fram en handledning för lärare om högläsning och annan läsning i förskolan. Ett informationsmaterial till föräldrar ska också fram. Där ska högläsningens betydelse framgå och likaså hur högläsning som utvecklar språket kan gå till. Att främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek ingår i uppdraget.

Kulturrådet ska hämta in kunskaper och erfarenheter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta aktörer.