Kulturrådet på Bokmässan 2018

Vi är på plats i Göteborg med monter och arrangerar fyra storseminarier och ett seminarium med årets ALMA-pristagare, Jacqueline Woodson som inviger Bokmässan 2018. Vårt monternummer är C02:01.

Torsdag 27 september

13.0013.45: Bibliotek – en demokratisk rättighet?
Seminariesal K3

Regeringen har beslutat om en rejäl biblioteksboost de närmaste tre åren och förväntningarna är stora. ”Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land”, sa demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke i samband med att 750 miljoner kronor avsattes för att stärka biblioteksverksamheten i hela landet. De tidigare nedläggningshotade folkbiblioteken ska nu påverka och stötta vårt demokratiska samhälle. Hur ska det gå till?

 • Medverkande: Peter Alsbjer, regionbibliotekarie Örebro, Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö, Anja Dahlstedt, kultur- och fritidschef Botkyrka, Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet
 • Moderator: Per Svensson, journalist
 • Arrangör: Kulturrådet

Seminariet teckentolkas

14.0014.45: Sorg och hopp med ALMA-pristagaren
Seminariesal K1

Jacqueline Woodson, årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, slog igenom för en större amerikansk läsekrets med sin självbiografiska roman Brown Girl Dreaming, nyligen utkommen på svenska i Athena Farrokzads översättning med titeln En brun flickas drömmar. På ett närmast tyngdlöst språk skriver hon fram berättelser med en djup och sammansatt klang. Jacqueline Woodson fångar en unik poetisk ton i en vardag som delas mellan sorg och hopp”, skriver juryn i sin prismotivering. Detta sammanfattar väl det trettiotal böcker Woodson givit ut sedan debuten 1990. Möt Jacqueline Woodson i ett samtal med juryledamoten, kritikern och bibliotekarien Maria Lassén-Seger.

16.00–16.45: Jag berättar, alltså finns jag
Seminariesal K1

Vid svåra kriser, vid sjukdom eller i stunder när livet tycks sakna mening, kan berättandet hjälpa oss att hitta tillbaka till oss själva igen. Det är biblioterapins grund, det läkande ordet, och den narrativa medicinens övertygelse i mötet mellan läkare och patient. Att berätta är ett sätt att finnas till – och kanske ett sätt att hålla sig frisk? Samtal mellan författaren Linda Skugge, serietecknaren Mats Jonsson och Valdemar Erling, överläkare och ordförande i svensk förening för narrativ medicin.

 • Moderator: Åsa Nilsonne, författare och psykiater
 • Arrangör: Kulturrådet, Piratförlaget och Galago

Seminariet teckentolkas

Fredag 28 september

10.00–10.45 Vad är att höra till?
Seminariesal K1

Thom Lundberg och David Väyrynen skriver båda om normen kontra undantaget, majoriteten och minoriteterna, glesbygd och storstad. De skriver utifrån sina personliga utgångspunkter, väl förankrade i den miljö de skildrar. Samtidigt får de oss att se de större perspektiven. Thom Lundberg skildrar i sin roman För vad sorg och smärta en resandefamiljs liv i Halland under 1950-talet. David Väyrynen berättar i Marken om Malmfälten där den laestadianska väckelsen och arbetarrörelsen möts. Hör dem i ett samtal om språk och tillhörighet.

 • Medverkande: Thom Lundberg, författare, och David Väyrynen, författare
 • Moderator: Athena Farrokhzad
 • Arrangör: Kulturrådet, Albert Bonniers Förlag och Teg publishing

Seminariet teckentolkas

13.00–13.45: Att dela andras världar
Seminariesal H1

Att läsa tillsammans, eller att läsa samma bok och sedan samtala om boken, är ett sätt att främja läsning bland både unga och vuxna. Forskning visar att allt fler idag vill uppnå social gemenskap med sin läsning. Upplevelsen är något utöver berättelsen och kanske är det så man blir en läsare. Kan social läsning med metoder som Shared reading, gemensam läsning, bokcirklar och högläsning stimulera fler att läsa?  Om detta samtalar forskare, författare och folkbildare.

 • Medverkande: Catharina Kåberg, Myndigheten för tillgängliga medier, Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Paula Högström, ungdomsbibliotekarie, bokcirklare och bokbloggare, Christina Heldemark, Studieförbundet Vuxenskolan
 • Moderator: Anders Mildner, journalist och författare
 • Arrangör: Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier, Natur & Kultur

Seminariet teckentolkas