Läsambassadör besöker Tingsryd

Läsambassadör Johan Anderblad besöker Tingsryd den 9 och 10 oktober. Han kommer att träffa förskolebarn på biblioteken i kommunen. Passa på att träffa Johan och prata om hur vi alla kan inspirera till läsning för barn och unga och sprida lusten till böcker.

Hållpunkter under Johans besök:

  • Tisdag 9 oktober klockan 10.00. Ryds bibliotek. Johan träffar förskolebarn i åldern 4–6 år.
  • Onsdag 10 oktober klockan 09.00 samt 10.30. Tingsryds bibliotek. Förskolebarn, barn och familjer.

Johan Anderblad är tillgänglig för intervjuer i samband med framträdandena, samt hela eftermiddagen tisdagen den 10 oktober.

Johan Anderblad, känd från barnprogrammet Bolibompa, utsågs till Sveriges läsambassadör för ett år sedan, i samband med Bokmässan i Göteborg 2017. Han är den fjärde läsambassadören i ordningen och arbetar för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen.

Se mer på Instagram @lasambassadoren