Iraqi Bodies. Foto: Anmar Taha.

Många scenkonstturnéer får stöd av Kulturrådet i höst

Kulturrådet satsar på ovanligt många internationella turnéer under hösten. Sammantaget ger det maximal spridning av svensk scenkonst runtom i världen. Inte mindre än 24 turnéer inom olika genrer delar på drygt 1,7 miljoner kronor. I år finns ökade medel i budgeten för det fria konstlivet, exempelvis scenkonsten.

Förutom de svenska föreställningar som publiken i Spanien, Brasilien, Korea, Makedonien med flera länder kommer att möta, så kan vi i Sverige se fram emot tre internationella gästspel i Västra Götaland, Skåne respektive Uppsala med stöd av Kulturrådets internationella turnébidrag.
Möten mellan aktörer och publik liksom möten mellan aktörerna på scen, upplevdes av de sakkunniga inför bidragsbeslutet som centrala teman i ansökningsomgången. Detta relationella fokus på olika nivåer får nu möjlighet att möta olika publikgrupper, i varierande sammanhang, över större delen av världen. Dessutom prioriteras spelplatser som erbjuder konstnärerna själva goda förutsättningar för utvecklande möten med utövare inom skilda konstområden och publik på plats.

Betydelsen av en givande kontext för konstnärerna har varit lika avgörande som publikens behov av nya impulser, eftersom utväxlingen sker i samspel. Platsens och sammanhangets betydelse kan exemplifieras med W.danceArts som bjudits in av ett samiskt bildkonstnärskollektiv för deltagande i en feministisk festival. Här värderas angelägenheten i mötet och behovet av internationalisering högt.

Journée des Arts de la Marionette Carthage i Tunisien har bjudit in danskompaniet Iraqi Bodies att gästspela med sin figurteaterföreställning ”Gracchus”, som riktar sig till en barn- och ungdomspublik. Festivalen anses viktig för vidare möjligheter att nå ut på den nordafrikanska marknaden och den arabisktalande dimensionen känns angelägen. Dock presenteras inom festivalen ett brett spektrum av internationella kompanier från såväl Europa och Nordafrika som Mellanöstern. 
 
Stockholms Musikteater är inbjudna till Georgien där de kommer att spela en förkortad version av ”Freud’s Cigar” på Tbilisi International Festival of Theatre. Det är en lättsinnig och humoristisk föreställning med potential att nå en bred publik. Stockholms Musikteaters mål är att erbjudas ytterligare möjligheter att spela nyskriven musikdramatik utomlands.

YTTERLIGARE INFORMATION

Caroline von Hove
Handläggare
Telefon 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo