Till navigation Till innehåll

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – så kan uppdraget för det nyinrättade Kulturskolecentret sammanfattas. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet och nu är det klart hur centret kommer att se ut.

Fredag 4 maj lämnar Kulturrådet in en rapport till regeringen där organiseringen av det nya Kulturskolecentret beskrivs i detalj. Bakgrunden är att regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att skapa ett nationellt resurscentrum som stöd för landets kulturskolor. Kulturrådet har fördelat bidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna sedan 2016 i syfte att göra verksamheten mer jämlik och tillgänglig.

-Sveriges kulturskolor är otroligt viktiga både på individuell nivå och ur ett samhällsperspektiv, men kommunernas förutsättningar skiljer sig mycket åt. Vi ska vara en resurs för kommunerna i deras utvecklingsarbete genom att erbjuda stöd i form av kunskap och verktyg för samverkan och utveckling, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet.

Kulturskolecentret ska ge stöd genom att följa och sprida forskning, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, samla in och följa upp statistik och erbjuda stöd till verksamhetsutveckling och samverkan.   

Det pågår dialog med flera parter, bland annat kommuner, regioner, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kulturskolerådet – den ideella förening som består av landets kulturskolor. De ser positivt på ett nationellt Kulturskolecentrum.

-Vi tycker det är glädjande att det inrättas ett nationellt Kulturskolecentrum som kan erbjuda kommunerna stöd. Vi tror att många Kulturskolor kommer kunna bredda sitt utbud av kulturaktiviteter, nå nya målgrupper och med ny kunskap kunna utveckla sina verksamheter på ett sätt som kanske inte varit möjligt tidigare, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Just nu pågår en kartläggning av kulturskolornas utvecklingsbehov för att undersöka hur Kulturskolecentret kan stötta kommunerna. Kulturrådet kommer att bjuda in alla berörda parter till en stor nationell konferens 5 december 2018, där utvecklingsfrågorna ska diskuteras.