Till navigation Till innehåll

Metoo, miljö och migration – tre starka teman inom teaterområdet

Kulturrådet stärker upp musikteater i fördelningen av projektstöd inom teaterområdet. Metoo, miljöfrågor och migration är teman som sticker ut i årets andra fördelning. Projekt som riktar sig till barn och unga får en tredjedel av potten. 

Kulturrådet har idag fördelat cirka 6,4 miljoner kronor i projektbidrag för aktörer inom teater, opera, musikteater, cirkus, performance och andra uttryck. Det fördelade beloppet är cirka 1,5 miljoner kronor större än vid förra årets fördelning.

Årets sökomgång av projektbidrag för år 2019 präglas av starka ansökningar inom ett brett fält av uttryck. 13 av de 29 beviljade ansökningarna får det sökta beloppet. Den regionala spridningen sträcker sig från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Majoriteten av ansökningarna kommer från storstadsregionerna.

– Utmärkande för omgången är det stora antalet ansökningar inom musikteater och opera där hela sju ansökningar har beviljats. Att på detta sätt stärka två kostnadstyngda genrer är väldigt positivt, säger Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef på Kulturrådet.

Tre tydliga teman är tongivande: metoo, miljö och migration. I och med metoo-uppropet för ett år sedan sattes maktstrukturer mellan kvinnor och män på agendan. Något som syns starkt i bidragsomgången. Sommarens skogsbränder har aktualiserat frågor kring människans förhållande till miljön och rädslan för en framtida katastrof. På temat migration undersöker Teater JaLaDa erfarenheter av att växa upp med en annan kulturell bakgrund. Detta gör de i samarbete med Tigrestadsteatret i Norge.

Teaterprojekt står liksom tidigare år för det högsta antalet ansökningar. 14 teaterprojekt har beviljats. Ett exempel är Dotterbolaget med Flick of a switch – om två clowner nära jordens undergång.

Höga Kusten Operafestival i Nordingrå är en av tre utvalda festivaler, som under festivalen också erbjuder aktiviteter för barn och unga. Teater Tre som arbetar med mycket små barns perception beviljas också förnyande anslag.  Nio grupper får stöd för första gången.