Musikarrangörer får 3,3 miljoner kronor i projektbidrag

Kulturrådet har fördelat 3,3 miljoner kronor till 36 olika nyskapande projekt som drivs av svenska musikarrangörer och innefattar konsertserier, musikfestivaler och främjande insatser av arrangörsledet.

Bidragen till musikarrangörer främjar utbudet av högkvalitativ musik som publiken kan ta del av genom konserter och festivaler i hela landet. Fördelningsomgången är ett led i regeringens förstärkning av det fria musiklivet som Kulturrådet har möjlighet att göra utifrån ökade anslag till det fria kulturlivet från och med 2018.

Totalt 19 arrangörer får projektbidrag för första gången. Några av dessa är ajabu! för arrangörssamverkan för Hamzoui & Kiti, Drottningholms Barockensemble för nordiska projektet Viking Barock, Honjo Kultur Export för Afrikansk Kulturnatt i Göteborg, Kultur 4ür Göteborg för projektet Biskop Calling, Tyrolens Vänner för Världens fest – Jorden runt på 8 timmar i Kronobergs län, Vilhelmina Folketshusförening u.p.a för Midnight Light Festival samt YIC Entertainment för en serie konserter med R'n'B /Hiphop/Grime för unga i Göteborg och Stockholm.

Popkollo IMPRA beviljas stöd för projektet ”Popkollo Jazz” vars syfte är att främja unga kvinnor och transpersoner som vill spela/spelar improviserad musik och är ett led i främjandet av ett mer jämställt jazzliv.

Organisationen Svensk Live beviljas stöd för projektet ”Popen och pengarna” som vill öka medvetenheten hos konsertarrangörer av popmusik för stöd på lokal, regional och nationell nivå samt via ett resurscenter få praktisk hjälp med bidragsansökningar. Dessutom beviljas Svensk Live – Unga Arrangörsnätverk stöd för två projekt: ”Technixx 2.0” vars syfte är att utbilda ljud-, ljus- och scentekniker som inte definierar sig som män på flertalet platser i landet, samt för projektet ”Mentorsprogram för unga arrangörer”.

Föreningen Musikens Makt i Luleå och Plan B Kulturförening i Malmö beviljas stöd för festivalen ”Musikens Makt” respektive konsertserien ”Internationella Garagekonserter”. De bägge beviljade projekten är led i långsiktiga processer av vidareutveckling av föreningarnas respektive konsertverksamheter i Luleå och Malmö.

Studio 53 beviljas stöd för konstmusikfestivalen Svensk Musikvår 2019 i Stockholm och Frontside Kammarmusikförening beviljas stöd för en ny internationell kammarmusikfestival i Göteborg.

Korröfestivalen i Kronoberg, föreningen Midvinterton Folk Festival i Blekinge och Delsbo Hembygdsförening i Gävleborgs län som alla fokuserar på folkmusik beviljas stöd.

Kulturrådets referensgrupp har lagt stor vikt vid bedömning av konstnärlig kvalitet, mångfald, jämställdhet, geografisk spridning samt förnyelse. Frågan om rimliga gager till musiker är något som ständigt beaktas.

Bild: Musikens makt, foto: Anna Hörnell.