Till navigation Till innehåll

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om 1,24 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får höjda statsbidrag. Nio av regionerna har fått extra tilldelning.

Kulturrådets styrelse har särskilt uppmärksammat nio regioner vid årets fördelning av statsbidrag. De regioner som prioriteras den här omgången är Blekinge, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Västerbotten och Västra Götaland.

Styrelsens prioriteringar har gjorts med de nationella kulturpolitiska målen som grund. Prioriteringarna handlar om:

• att ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter,
• att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, det vill säga använda nya arbetssätt, plattformar, residensverksamhet, interregional samverkan,
• att ge utrymme till konst- och kulturområden med svag regional struktur, exempelvis design, samtida bild- och formkonst, dans.

– Det har varit spännande att ta del av kulturplanerna och se hur dessa prioriteringar har tolkats, säger Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton. De nio regionerna har fått extra tilldelning med anledning av styrelsens prioriteringar.

Regeringen har beslutat om en treårig satsning på biblioteken i landet. Som ett led i det får alla landsting/regioner en tillfällig förstärkning av sina anslag och Kulturrådets styrelse fördelar därför totalt 22 miljoner extra i sitt beslut.