Till navigation Till innehåll

Nya regler för kulturskolebidraget

Från årsskiftet börjar nya regler gälla för Kulturskolebidraget. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

I slutet av augusti beslutade regeringen om en ny förordning för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum.

Den nya förordningen speglar målen för de statliga insatserna och Kulturskolecentrum, det vill säga att kulturskolebidraget ska förbättra kulturskolornas möjlighet till undervisning av hög kvalitet. Bidraget ska användas både till att skapa en bred kulturskola för alla, men också fördjupning utifrån allas olika förutsättningar.

-Det är glädjande att vi nu har en förordning för bidraget som följer Kulturskolecentrum. Den nya förordningen stödjer flera delar av kulturskolans verksamhet, både att den ska få möjlighet att utvecklas för att erbjuda både bredd och fördjupning i undervisningen. Förordningen lyfter också särskilda utmaningar som att nå nya målgrupper, att nå barn och unga med funktionsnedsättning och att stärka verksamheten i områden med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum.

Den nya förordningen börjar gälla från årsskiftet.