Nu har vi fördelat stöd till fria aktörer inom dansområdet. 37 aktörer delar på 7,3 miljoner kronor. Genom att vi fått ökade medel kan vi bättre än tidigare möta den stora potential för återväxt som finns inom danskonsten. Det handlar om en mångfald av konstnärliga uttrycksformer och format, och såväl nationella som internationella projektbidrag.

Den fria danskonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Vi ser även en ökning av kvalitativa ansökningar utanför storstadsregionerna.

Av de som får stöd för första gången finns exempelvis Dansinitiativet, Norrbotten, Carima Neusser, Östergötland, KAI-EN Butoh Company och Philip Berlin, Stockholm.

Normkritiska projekt

I flera av projekten syns ett integrerat tillgänglighetsperspektiv och normkritiska utgångspunkter, exempelvis i dessa fyra:

  • Frédéric Gies, arbetar bland annat med att demontera binära kategorier i relation till sexuella identiteter.
  • Festivalen My Wild Flag med internationellt fokus på queer- och normkritisk dans, koreografi och performance, diskuterar samtida politiska strömningar inom konsten.
  • Erik Berg undersöker sårbarhet som marknadsföringsstrategi för samtida (manlig) feminism.
  • Nadja Hjorton undersöker moderskapet utifrån fysik, stereotyp, utopi och motsats.

Fokus på barn

Inom dansområdet är det i huvudsak de fria aktörerna som utgör infrastrukturen för nationell spridning och särskilt för den unga målgruppen. Av totalt 37 beviljade ansökningar riktar sig 6 stycken främst till en publik under 18 år.

Bland annat får Minna Krook stöd för omfattande turnéverksamhet och Robin Dingeman får stöd för projektet Wig Show för spelningar nationellt och i England. Anja Arnquist och Madeleine Lindh beviljas stöd för WEB, ett projekt där barn genom koreografi i mötet med ett tredimensionellt nät stimuleras att medvetandegöra kropp i en särskild rumslighet.

Internationella turnéer

Flera av de beviljade projekten arbetar med internationella turnéer och samarbeten. Memory Wax ska inom ramen för internationellt utbyte presentera svenska aktörer som vänder sig till den unga målgruppen på festivalen Transitos Habana, på Kuba. Jefta van Dinther och Gunilla Heilborn ska spela på olika festivaler i Kanada.