Föregångaren till finska Pridefestivalen startade 1975. Bilden är från 1980 framför parlamentet. "Vi främjar homosexualitet" och "Jag är homosexuell 25 timmar om dagen" står det på plakaten. Foto: Setas arkiv

Queerhistorisk månad i Finland

Den 20 oktober – 20 november arrangeras en queerhistorisk månad i Finland. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtq-perspektiv och inkludera perspektivet i det finska kulturarvet. Arrangörer är Seta - den finska motsvarigheten till RFSL - och föreningen Kultur för alla.

Kultur för alla är en förening i Finland som främjar kulturtjänster som tar hänsyn till olika besökare och aktörer. Föreningen stöder kulturfältet i frågor som tillgänglighet och mångfald.

-När vi talar om sexuella och könsminoriteters egen historia är det svårt att undvika ord som osynliggörande, nertystande, hemlighållande, censur och självcensur. Men sexuella- och könsminoriteternas egen historia finns. Den hittas mellan raderna och i marginalen, i bisatserna samt i vindskyffenas hemliga fack. Den finns överallt – i alla tider, samhällsklasser och kulturer, men för att få syn på den krävs en känslighet och en förmåga till mothårsläsning, säger Kultur för allas verksamhetsledare Rita Paqvalén.

Under månaden arrangeras queera guidningar till olika utställningar och samlingar, filmvisningar, evenemang kring transfrågor samt minnescaféer, diskussioner om platsernas, teaterns, aktivismens och politikens hbtq-historia.

Den sista veckan av månaden vigs åt könsmångfald, transpersoner och interkönade personer. Månaden avslutas med den internationella transminnesdagen Transgender day of Remembrance 20 november.

Evenemanget arrangeras   i samarbete med Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas, Aine konstmuseum, Ateneums konstmuseum, AV-arkki, Finska litteratursällskapet, Goethe-institutet, Helsingfors stadsmuseum, Nationalmuseet, Nationalteatern, Svenska litteratursällskapet i Finland rf och Yle Elävä arkisto/Arkivet.

Header logo