Röster från 24 Kreativa platser

Varför är lokal delaktighet viktigt för att lyckas med ett projekt? Går det att bota projektsjukan med ännu ett projekt? Kan stora och små aktörer verkligen arbeta tillsammans på lika villkor?

Se filmen med deltagare från de 24 projekt som deltog i Kreativa platsers andra nationella träff 26-27 mars 2018 i Stockholm på Unga Klara och i Rinkeby Folkets Hus.