Till navigation Till innehåll

Satsningar på barn och unga i vårändringsbudgeten

Regeringen föreslår idag, den 16 april, satsningar i vårändringsbudgeten som Kulturrådet får i uppdrag att genomföra. Det handlar om 50 miljoner kronor till fler böcker i förskolan och 10 miljoner till kultur för barn och unga. Först ska dock budgeten röstas igenom av riksdagen och uppdraget till Kulturrådet ska preciseras av regeringen.

Regeringen gör i vårändringsbudgeten en investering för mer läsning och fler böcker i förskolan. Förskolor över hela landet får möjlighet att köpa in fler böcker och skapa bibliotek på förskolan. De 50 miljoner kronor som avsätts i budgeten förstärker Kulturrådets läsfrämjande arbete.

Kulturrådet får också 10 miljoner kronor som ska gå till kultur för barn och unga i en tillfällig satsning för 2018. Satsningen kompletterar den omfattande bidragsgivning som Kulturrådet redan idag riktar mot kultur för barn och unga. Barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet på landsbygd såväl som i städer stärks, liksom det egna skapandet.

Vårändringsbudgeten 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen återkommer kring hur uppdraget till Kulturrådet ska formuleras.

I vårändringsbudgeten redovisas regeringens ändringsförslag i årets budget.