Till navigation Till innehåll

Sista pengarna fördelade i lyckad internationell pilot

c.off får bidrag för att delta på MISS READ: Berlin Art Book Fair 2019, Andréhn-Schiptjenko får bidrag för att resa till Mexico och Material Art Fair och Nordberg Movement reser till Sibiu Performing Arts Market   i Rumänien. Totalt fördelar Kulturrådet 215 000 kronor i den sista omgången av kulturexportstödet.

Tillväxtverket och Kulturrådet har under perioden 2016–2018 ansvarat för det gemensamma pilotprojektet "Internationalisering av mellanledet för kulturexport". Målen har varit att stärka konstnärlig utveckling och internationell konkurrenskraft.

En utvärdering av satsningen konstaterar att den varit framgångsrik. Utvärderingen visar att strategier har utvecklats för internationalisering av en rad kulturområden. Ett annat resultat är att flera stödmottagare fått chansen att besöka mässor och knyta kontakter inför framtiden.

I flera fall har effekten av pilotprojektet lett till att böcker, föreställningar och konst sålts, men också att mässor, utställningar och shower kommer att besökas av internationella uppköpare i Sverige. Därmed har projektet bidragit till att fler än bara bidragstagarna gagnas. Projektet har på så sätt indirekt främjat de nationella arenorna för internationellt och interkulturellt utbyte.

Projektet har också lett till att stödmottagare sökt sig till tidigare okända marknader med flera spännande möten och kontakter som följd.

Under de två första projektåren inkom 238 ansökningar, varav 99 beviljades motsvarande en summa om totalt ca 2 mkr. Att stödet behövs och efterfrågas från branschen har varit känt länge och nämndes redan i kulturpropositionen Tid för kultur 2009. Där konstaterades att aktörer som bokförlag, agenter, producenter, gallerier, utställningsarrangörer med flera har svårt att nå ut internationellt.

Satsningen har finansierats av näringspolitiken och tydliggör att den kulturella och kreativa sektorns utveckling är en angelägenhet också för denna. En bild av Sverige som en kulturell och kreativ nation, kan ge en hävstångseffekt för export på fler områden.

Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef: ”Vi ser positivt på de synergier som samverkan över politikområdena medför både gällande finansieringsmöjligheter och utveckling av konstområdena.”