Till navigation Till innehåll

Skyddet för transpersoner utökas

Ny lag ska stärka transpersoners skydd i straffrätten. Nu inkluderas transpersoner i brottet hets mot folkgrupp.

Regeringen har föreslagit att könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken och i bestämmelserna om olaga diskriminering i brottsbalken.

Det innebär att brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering även omfattar att hota, uttrycka missaktning eller diskriminera transpersoner. Det blir tydligare att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck.

Riksdagen sa ja till de ändringar i brottsbalken som bland annat innebär att:

  • Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering. 
  • Det blir tydligt att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck. 

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2018, förutom ändringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som ska träda i kraft den 1 januari 2019.