Till navigation Till innehåll

Små skillnader i Kulturrådets regleringsbrev

Av den stora mängd uppdrag som Kulturrådet får i regleringsbrevet framstår få skillnader mellan åren 2018 och 2019. Några områden som skiljer sig mot det förra regleringsbrevet är kulturskolorna och vissa läsfrämjande insatser.

Kulturrådet fortsätter arbetet med ett särskilt Kulturskolecentrum under nästa år. Kulturskolecentrum samordnar och stödjer den kommunala kulturskolan. I uppdraget ingår också att ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera behov av utveckling och utbildning. Tio miljoner kronor ska användas till att driva centret. De hundra miljoner som årligen (2016 – 2018) betalats ut till kulturskolorna runtom i landet försvinner.

Bokstart, som är en nationell satsning för små barns språkutveckling, ska utvidgas till fler regioner och kopplas till förskolan nästa år. Inom det läsfrämjande området kommer ett tillskott på fem miljoner kronor. Bidraget ska användas för bibliotekens arbete med att nå ungdomar från socioekonomiskt svaga områden.